CleanPilot Direct er nettportalen for kundeansvarlige eller renholdsledere. Portalen tilbyr sanntidsdata og oversikt over hvert prosjekt for hånden, samt muligheten til å enkelt organisere oppgaver, utføre endringer og effektivt håndtere bestillinger og tilbakemeldinger fra kunder. Rapporter oppdateres også automatisk og gjøres tilgjengelige i portalene, noe som gir ledere muligheten til å analysere data og utvikle forbedringsplaner. 

Ledere kan definere ulike dashboards med utvalgte nøkkelindikatorer     (KPI-er) tilknyttet hvert renholdsprosjekt, for eksempel utførte oppgaver, avvik og INSTA-kontroller.

Vi skaper verdi for Leverandør!

Digitale

Digitalisert standard for alle prosjekter

Digitale

Forenklet vikar – og ressurshåndtering

Digitale

Forenklet kommunikasjon

Komplett oversikt over alle prosjekter

Forbedret kvalitetsarbeid – INSTA800 – unik støtte for effektiv kontroll

Forenklet kundehåndtering 

Støtte for optimalisering og forbedring

God og kontinuerlig dokumentasjon

Lavere sykefravær

Lett å oppdatere og publisere digitalt

Mer service for pengene

Synliggjøring av ekstraarbeid som kan faktureres kunde

Kontakt oss

Kontoradresse

Datec AS – Trondheim kontor 
Vestre Rosten 69, 7072 Heimdal, Norge

E-Post og Telefon

(+47) 7288 7288
info@datec.no

Kontortid

Man – Fre: 8:00 – 16:00