CleanPilot Konseptet

VERDISKAPNING I ALLE LEDD

CleanPilot Konseptet – fullintegrerte, web-baserte verktøy for planlegging, drift og optimalisering av renholdsleveransen
tilpasset et moderne behovsbasert renhold.

CleanPilot har nå tilpassede verktøy som støtter samhandlingen i de viktigste prosesser i en renholdsleveranse. CleanPilot er designet for samhandling og dynamiske prosesser med seks integrert digitale verktøy:

CleanPilot Plan & Economy​: Enkelt planleggings- og kalkyle-verktøy for dynamiske prosesser

CleanPilot Go​: App for renholdere med unike funksjoner for beslutningsstøtte, kommunikasjon og dokumentasjon

CleanPilot Direct​: Enkelt Web-basert oppfølgingsverktøy for sanntidsoversikt og kommunikasjon med renholdere og kunder

CleanPilot Value​: Kundeportal for effektiv tilgang på transparent leveranse, rapporter og oversikter, samt avviks og bestillingshåndtering

CleanPilot Connect:  En unik digital platform for integrasjon av sensorer og digitale renholdsplaner

CleanPilot Academy: En digital kompetanse og opplæringsplattform som er tilgjengelig for alle CleanPilot brukere, uavhengig av rolle og ansvar – når som helst, og hvor som helst.

Kontakt oss

Kontoradresse

Datec AS – Trondheim kontor 
Vestre Rosten 69, 7072 Heimdal, Norge

E-Post og Telefon

(+47) 7288 7288
info@datec.no

Kontortid

Man – Fre: 8:00 – 16:00