Fra 2020 vil Hemne kommune, Halsa kommune og en del av Snillfjord kommune slåes sammen til Heim kommune. Renholdsavdelingene i de respektive kommunene ønsket å ligge et lite steg foran, og valgte ett felles driftssystem for renhold allerede i slutten av 2018 – og valget ble CleanPilot.

Fra å ha ett FDV-system for alle fagfelt, valgte renholdsavdelingen i nye Heim kommune å satse på et system med 100% fokus på renhold. Det å vite at valgt leverandør vil ha fullt fokus på videreutvikling av systemet rettet mot renhold, i kombinasjon med høy fagkompetanse innen faget renhold, var avgjørende for valget til Heim kommune.

Overgangen fra eksisterende FDV-system til CleanPilot opplevdes som veldig enkel for renholdsleder Astrid Hammervik og det var lett å få til gode renholdsplaner sammen med Datec Norge.

Den 2.januar holdt Datec Norge oppstartskurs for renholderne i Heim kommune. Kurset ble holdt på rådhuset og her ble det servert lunsj, og tradisjon tro hadde Datec Norge en konkurranse for renholderne med en liten premiering!

Renholderne har i ettertid gitt uttrykk for at kurset var informativt og lærerikt, og selv skeptikerne tok raskt i bruk CleanPilot i hverdagen!

For Datec Norge er det viktig med tett oppfølging etter oppstarten, slik at man sikrer en god implementering og at mest mulig verdi hentes ut av systemet fra dag en.

Drøye to måneder etter oppstarten kunne Astrid blant annet si følgende hvordan hverdagen har endret seg:

Renholderne har fått en enklere måte å dokumentere renholdet på, og de har oversikt over renholdet på en mye bedre måte enn før.

Renholdsleder har fått en helt annen hverdag da hun har full oversikt over renholdet til enhver tid. Det er blitt mye enklere å dokumentere renholdet og kvaliteten på renholdet.

Renholderne så fram til å bruke CleanPilot og har vært ivrige til å ta det i bruk. Nå er det om å gjøre at vi bruker programmet og blir godt kjent med det.

 

Rask levering, god oppfølging, bistand til renholdsplanene og inkludering av renholderne er noen av de viktigste suksesskriteriene Datec Norge jobber etter!

Vi vil gjerne takke Astrid Hammervik for tilbakemeldingen og vi ser frem til et fortsatt godt samarbeid! Ta gjerne kontakt med Astrid på Astrid.hammervik@hemne.kommune.no for å høre mer om deres erfaring med CleanPilot.

Ønsker du mer info om hvordan du kan oppnå samme resultat som Heim kommune? Kontakt oss i dag på salg@datec.no.

Her kommer et par bilder fra oppstartskurs.

Renholder som bruker CleanPilot for å registrere arbeid