Det tradisjonelle frekvensbaserte renholdet er på vei ut. Fremtidens løsning er behovsbasert og digital.

Det frekvensbaserte renholdet har frem til nå dominert bransjen. Her får renholderen konkrete arbeidsoppgaver som skal gjøres til faste tider, for eksempel at kontorlokalene skal rengjøres hver tirsdag og torsdag. Utfordringen med frekvensbasert renhold er at det gjøres uavhengig av reelt behov. Kanskje er det ingen på kontoret, og renholderen kunne i stedet ha brukt tiden mer effektivt på et annet rom hvor det faktisk trengs rengjøring. I tillegg tar ikke systemet hensyn til at bruksmønsteret i et bygg endrer seg kontinuerlig, og at det kanskje er mindre folk på kontoret i ferie- og høytider. 

Hva er behovsbasert renhold? 

Behovsbasert renhold baserer seg ikke på frekvenser. I stedet tilpasses renholdsrutinen til den individuelle bedriften, slik at oppgavene utføres når det er behov for dem, fremfor hvor ofte de ulike rengjøringsoppgavene blir utført. Her er det altså resultatet av jobben som definerer arbeidsoppgavene, og det krever en god oversikt over hvor det er behov for ressurser – og hvor ressurser kan allokeres annerledes. 

Behovsbasert renhold med sensorstøtte

Fremtidens renhold er når behovsbasert renhold utføres digitalt og integrert med smarte sensorer. Vi ser en digital omstilling i renholdsbransjen, hvor renholderen får verktøyene som trengs for å jobbe tryggere og smartere. Systemet CleanPilot Connect samspiller med små sensorer, slik at renholderne og øvrig personell får fullstendig oversikt over hva som trengs, når det trengs og hvor det trengs. 

Digitalt renhold handler ikke om å få renholderen til å løpe raskere, men om å gjøre ting på en smartere og mer effektiv måte. Når endringen gjøres riktig vil: 

  • Renholderen få tid til å prioritere arbeid der det trengs
  • Det blir enklere å dokumentere jobben som er gjort
  • Digitale renholdsplaner gi trygghet og god oversikt over smittevernstiltak
  • Du spare kostnader ved å jobbe smartere
  • Brukerne av bygget oppleve lokalene som trygge og hyggelige
Vil du vite mer om fremtidens renhold? 

Vi har skrevet et faktahefte hvor vi viser deg hva du kan spare på å investere i digitale systemer og smarte sensorer.