I fjor publisert vi en artikkel der vi presenterte en av våre anerkjente kunder; Norges Idrettshøgskole. De tok tidlig i bruk CleanPilot Connect, og allerede i 2020 bestemte de seg for å plassere 70 sensorer rundt i bygningsmassen for å få et innblikk i hvilken belastning rommene hadde. NIH klarte å få full kontroll over renhold og smitteverntiltak på 72 000 kvadratmeter samt at de sparte hele 40,5 timer i gjennomsnitt hver måned takket våre digitale verktøy og smart sensorteknologi. Hele artikkelen kan leses her.

Videre er det interessant å se hvordan hovedbrukerne av CleanPilot, de digitale renholderne hos NIH, tok i bruk CleanPilot og spesielt deres opplevelse av sensorstøttet renhold. 

Skaper en ny vane – å stole på sensor data: 

Før var det vanlig å utføre frekvensbasert renhold – renholderne fulgte statiske renholdsplaner og renhold ble utført uavhengig av faktisk behov. Med sensorer som påvirker renholdsplanene er det nå fullt mulig å få bedre oversikt og utføre renhold basert på reelle behov. Renholdere hos NIH var ikke skeptiske til sensorstøttet renhold men måtte venne seg til å hoppe over de rommene som ikke trengte renhold; man måtte stole på data som kom fra sensorene. Etter kort tid var renholderne mer motiverte og engasjerte, gjennom tilbakemeldinger ble sensor-reglene optimalisert!

-Det tok ikke lang tid for meg å stole på bruksdata fra sensorene – spesielt når jeg skjønte at jeg jobbet enda smartere med å levere ekte behovsbasert renhold, sier renholder Inparajan Thevaras. 

Mer fornuftig bruk av tid:

NIH har fått kortere sommerstengt, det betyr mer aktivitet på skolen og ikke nok ledig tid til å utføre hovedrenhold. Men nå med digitale renholdsplaner og IoT-sensorer fra Datec og ikke minst reell bruksdata, får renholdere et bedre bilde av det faktiske renholdsbehov. Man sparer mye tid som kan benyttes til andre periodiske oppgaver.

-Sensoren gir meg tid til å gjøre periodisk renhold eller ekstra renhold om det skulle være behov for det, sier renholder Patcharaporn Løvstad.

Sjefens evaluering: 

Det er flott å se renholdernes begeistring for sensorløsningen CleanPilot Connect. Som leder er begeistringen en ekstra bonus siden vi i fjor sparte ca 500 timer fordi sensorene ga tilbakemelding om at det ikke var behov for renhold grunnet inaktivitet. Vi ser at besparelsene er større enn kostnadene i forbindelse med CleanPilot Connect, noe som gjør at det er lett å anbefale CleanPilot til andre. I tillegg har oppgaver blitt lagt til arbeidsplanene for å sørge for å dekke opp økt behov, noe som gir mer fornøyde sluttbrukere. 

-CleanPilot Connect hjelper oss med å levere ekte behovsbasert renhold, sier Tore Sundby som er seksjonsleder for bad og renhold i eiendomsavdelingen.

Tore Sundby – Seksjonsleder for bad og renhold i eiendomsavdelingen

Vil du vite mer om fremtidens renhold?

I vårt faktabok får du vite hvorfor fremtidens renhold er digitalt, og kan lese mer om kundenes erfaringer med behovsprøvd renhold.