Ny teknologi løser tidsfloker og sørger for smartere arbeidsflyt for medarbeidere hos DSS. 

Departementets sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) leverer en rekke tjenester til departementsfellesskapet. Avdeling for Facility Management (FM) har ansvar for blant annet renhold, distribusjon, logistikk og kantiner. Fra august 2019 til desember 2020 var DSS:FM i et pilotprosjekt med Datec for å teste behovsstyrt renhold og avfallshåndtering ved bruk av sensorer. 

– Målet var å teste og bidra til å utvikle en sensorløsning integrert i det digitale planleggingsverktøyet vi bruker i dag. Vi ønsket å finne ut av om sensorene kan gi oss en enklere måte å få oversikt over aktivitet og behov, for dermed å dimensjonere leveransen på en bedre måte, sier Paulo Ruvina, seksjonssjef for renholdstjenester i DSS.

Pilotprosjektet med systemet CleanPilot Connect ble gjennomført i et bygg i Regjeringskvartalet, som rommer omtrent 1250 arbeidsplasser.

Sikret viktig dokumentasjon av smittevernstiltak

I løpet av prosjektperioden rammet koronapandemien Norge, og mange ansatte i prosjektbygget gikk over til hjemmekontor. Situasjonen medførte at bruksmønsteret i bygget endret seg, og pandemien ga en mulighet til å reelt teste og erfare store endringer i bruksmønster i praksis. 

Samtidig ble det tydelig hvor viktig dokumentasjon av smittevernsrutiner er. 

– Vi har fått dokumentert arbeid som har vært utført, og lagt inn ekstraoppgaver knyttet til smittevernstiltak. Dette har bidratt til at vi har kunnet respondere raskt og korrekt til våre brukere, forteller Ruvina. 

I vårt faktahefte om fremtidens renhold viser vi deg hvordan digitale renholdsplaner sikrer god dokumentasjon og trygge smittevernsrutiner.  

Redusert renholdsfrekvens på toaletter  

I prosjektet installerte DSS små, trådløse sensorer i døråpninger på toalett- og møterom, samt tablåer med trykksensorer på toalettrom og hentesteder for avfall. Gjennom styring av regler i CleanPilot kan ledelsen bestemme responstid og besøksgrenser for ulike oppgaver i ulike rom. Dette gir renholderen løpende oppdateringer på nettbrettet om hvilke som må rengjøres raskere enn planlagt, og hvilke rom som kan vente.

Resultatene viser at renholdsfrekvensen på flere av toalettene har blitt redusert på bakgrunn av reelt behov oppgitt av sensordata. 

Gode resultater for avfallshåndtering

DSS ønsket også å teste ut sensorløsningen for håndtering av avfall, og resultatene er gode. 

–  Vi opplevde at behovet for tømming av papir ble voldsomt redusert. Vi kunne hente ut synergier mellom tjenesteområder som gjorde at vi kunne inhouse tjenesten med interne ressurser, sier Bjarte Nygård, som er seksjonssjef for DSS’ seksjon for fasilitetstjenester.

– Sensorteknologi kan virkelig bidra til å utvikle tjenestene vi leverer.

Vil du vite mer om behovsbasert renhold? 

I vårt faktahefte viser vi deg hvordan du kan sikre trygt, effektivt og fremtidsrettet renhold med digitale renholdsplaner og smarte sensorer.