Trygg og effektiv prosess for kostnadskutt som ivaretar både renholdere og kvalitetskrav

Våren 2017 ble Renholdsavdelingen ved Oslo universitetssykehus HF stilt overfor nye krav om kostnadskutt på flere millioner kroner. Gjennom flere år har OUS gjennomført kutt ved blant annet å redusere frekvensene på deler av renholdet. De hadde derfor begrensede muligheter for å gå ytterligere ned på frekvensene. Løsningen ble derfor å optimalisere renholdet gjennom mer detaljerte analyser.

Sammen med Datecs fagavdeling og Jonathan Clean som verktøy, kunne man sammen finne frem til små justeringer på riktige oppgaver som ga store samlede effekter i form av totale tidsbesparelser, samtidig som man hele tiden hadde kontroll på arbeidsfordeling og belastning på hver renholder.

I løpet av relativt kort tid ble nye renholdsplaner til alle renholdere publisert digitalt gjennom CleanPilot, slik hver enkelt fikk oppdatert sine renholdsplaner på nettbrettet. Digital publisering gjennom CleanPilot muliggjør at man effektivt får avdekket den praktiske gjennomføringen av de nye renholdsplanene i løpet av kort tid. Der de ikke fungerte fikk man tilbakemelding og kunne raskt tilpasse planene slik at de var gjennomførbare.

Internt hos OUS er dette blitt en suksesshistorie både for ledelsen, renholdsavdelingen og renholderne fordi med moderne digitale verktøy kan man ivareta alle ledd i renholdsleveransen på en trygg og kostnadseffektiv måte.

«Vi oppnår gode resultater, og ledelsen ved OUS er fornøyd»

Rigmor Lukkassen Avdelingsleder, Renholdsavdelingen – Oslo universitetssykehus HF