Krav til trygge lokaler

Oslo Legevakt tar årlig imot ca 205 000 pasientbesøk. Team Renhold er den avdelingen som står i frontlinjen når det gjelder å sikre trygge lokaler for både ansatte og pasienter. Samfunnet er avhengig av en effektiv legevakt som kan betjene og være mottak for personer med ulike sykdomssymptomer, knekte armer, overdoser eller andre. Med Korona-situasjon på toppen av en allerede presset hverdag, setter det ekstra krav til håndtering av smittehåndtering, og ikke minst smitterenhold med blant annet endret bruk av lokalene og oppgradert renhold.

Godt forberedt

Heldigvis var Oslo legevakt godt forberedt og hadde beredskapsplaner og gode verktøy for effektivt å få på plass de nye beredskapsrutinene i forbindelse med renhold da det smalt med Covid 19. den 11. mars.

«Legevakta setter strenge krav til smitterenhold og dokumenterte rutiner, og selv om dette er en viktig del av hva vi som legevakt skal håndtere, kommer dette i tillegg til de primærtjenestene vi leverer. Over tid har vi sett at vi trengte et digitalt verktøy for å få oversikt, ha beredskapsplaner og kontroll på smitterenhold». : sier Åshild Stenseth Kilstad, Seksjonsleder Administrasjonsavdelingen.

CleanPilot – Digitalt verktøy for renhold 

CleanPilot var det digitale verktøyet som oppfylte våre strenge krav til håndtering av standard renhold, smitterenhold og beredskapsplaner. Vi var heldigvis i gang med verktøyet allerede i februar i år og hadde fått på plass standard planer og digitale rutiner rundt før Covid 19 slo til.

«For oss var det viktig at vi kunne dra nytte av leverandørens kompetanse for raskt å kunne komme i gang og tilpasse løsningen til våre krav, samtidig vi vet at det er enkelt å endre og oppdatere ved behov selv. Dette fikk vi erfare med Covid-19. situasjonen, der vi raskt fikk lagt inn nye smittevernoppgaver og justert dette i en egen oppgradert renholdsplan, som ble tilgjengelig for renholderne i løpet av svært kort tid»

«Det gjorde at vi med minimale ressurser og svært effektivt kunne begynne å dokumentere etter nye rutiner. Gjennom Dashboard og rapporter i verktøyet kan vi nå ha løpende dokumentasjon på at vi utfører renholdet i henhold til det beredskapsnivå vi skal ha»

«Vi vet vi også verktøyet kan hjelpe oss med å publisere nye rutiner på en effektiv måte, slik at hver oppgave blir tillagt en rutinebeskrivelse som beskriver f.eks rekkefølge, utstyr, kjemi etc.. Nå er våre renholdere godt skolert i forhold til smittevern, men denne funksjonen vil f.eks kunne sikre rutinene når vi har vikarrenholdere.»

Glad vi fikk digitale renholdere før Covid 19 slo til

«Vi er glade for at vi hadde CleanPilot med digitale renholdere på plass da det smalt. Nå kan vi ha løpende og god dokumentasjon og kan effektivt fange opp avvik. Vi vet hva som er gjort og hvem som har gjort det til enhver tid. Det skaper trygghet både for oss som ledere, for renholderne våre som er opptatt av å utføre oppgavene riktig, og ikke minst pasientene kan være trygge for at hvert rom er klare for nye pasienter.» avslutter Åshild Stenseth Kilstad ved Oslo Legevakt.

Vi vil gjerne takke Åshild Stenseth Kilstad for sin historie og vi ser frem til et fortsatt godt samarbeid i 2020!