Ringsaker kommune drar nytte av den tidsbesparende verdien i CleanPilot Value

Ringsaker kommune tok i bruk CleanPilot GO i oktober 2015, og siden den gang har alle ekstraoppgaver vært dokumentert på nettbrettet. Tidligere måtte renholder kvittere på papirlister ved utførte oppgaver av periodisk art.

Siden september 2017 har Ringsaker kommune benyttet seg av vår kundeportal CleanPilot Value på Tømmerli bo- og aktivitetssenter – avd. Kommunalmedisinsk Senter.

Et intervju med Avdelingsleder Tove A. Palmer ga oss et godt innblikk i hvordan CleanPilot Value har endret bestillingsprosessene på sykehjemmet.

Tove sier at de startet enkelt med en enhet på sykehjemmet, og hadde det som et prosjekt over 4 uker. Avdelingsleder i pleie og omsorg (PLO) fikk tildelt brukernavn/passord og fikk opplæring i Value. PLO så raskt at kommunikasjonen med renholderne ble mye lettere og etter hvert fikk flere ansatte opplæring i Value. I dag er det ukentlig 4-6 brukere av Value-portalen, og de klarer seg fint med en felles bruker i systemet. Pr. dato bruker Tove bestillingsfunksjonen hyppig og renhold har gitt PLO tilgang til å kunne bestille flytterenhold, manuell desinfeksjon og desinfeksjon m/DeconX.

Tove sier at det å bruke CleanPilot Value har vært tidsbesparende for begge parter. De trenger ikke lenger å løpe fram og tilbake for å finne renholderne, og avklare når brukere skal flytte ut. En annen fordel er at alle utreiser registreres/lagres i flere systemer. På spørsmål om hun vil anbefale CleanPilotValue for andre, svarte Tove at på bygg hvor det er korttidsopphold og mange utreiser hver uke er dette et godt hjelpemiddel. Ringsaker kommune skal i løpet av året teste CP Value ut på et bygg hvor utreiser er avklart minst et halvt år fram i tid og de håper å finne den samme nytteverdien der.

Vi vil gjerne takke Tove Palmer for å dele sin erfaring med portalene våre.

Ta kontakt med oss (gisle@datec.no) for en visning av CleanPilot Direct/Value dersom dere allerede er brukere av CleanPilot Go. Da får dere se live-data fra deres organisasjon. Hvis dere ikke er brukere av CleanPilot Go, så tar vi gjerne en presentasjon på dette.