En vellykket digitaliseringsprosess handler om synlige og opplevde resultater både for leverandør, kunde og renholder!

I september 2019 begynte Sodexos renholdere hos DNB å bruke CleanPilot på jobben. Irene Nazareno, Sodexos renholdsleder hos DNB savner ikke den “gamle” tiden uten CleanPilot.

Les mer om hvordan dette flotte teamet har tatt i bruk CleanPilot og hvordan de opplever den nye hverdagen med digitalt renhold.

Trykk her for å lese historien: Sodexo historie