Da verden ble snudd på hodet i mars 2020, ble renholdsavdelingen til Eidsvoll kommune viktigere enn aldri før. Digitale verktøy ble kritisk for å holde oversikt, og sensorteknologi fra Datec ble testet for å effektivisere renholdet. 

Korona-situasjonen førte til at renholdsavdelingen i Eidsvoll kommune opplevde et ønske og behov for økt renhold. Planer, prosedyrer og renholdsrutiner måtte raskt tilpasses i tråd med økt behov for smittevern og strengere renholdsrutiner. 

Systemet CleanPilot fra Datec har vært en viktig brikke for å få alle de nye rutinene på plass. 

– Vi har blitt veldig digitale på kort tid. Hos oss har hver renholder et nettbrett, der jeg kan sikre at informasjon og oppgaver er tilgjengelig til enhver tid. Samtidig kan renholderne dokumentere utført arbeid, sier Vibeke Semb, avdelingsleder for renhold i eiendomsforvaltningen i Eidsvoll kommune.

I 2020 testet renholdsavdelingen utvidelsen CleanPilot Connect i et pilotprosjekt med Datec, hvor smarte IoT-sensorer monteres på dørene i ulike rom i bygget. Målet med prosjektet var å finne ut om sensorteknologien sparer tid for renholderen, og om det er enkelt for ledere å sette opp systemet. 

Frigjorde tid til andre oppgaver 

Sensorene måler aktivitet i form av hvor mange ganger en dør åpnes og lukkes. På den måten kan renholderen utføre behovsbasert renhold, og sette opp regler og oppgaver ut ifra hvor mye besøk et rom har. En slik regel kan eksempelvis være at et toalett skal rengjøres etter et gitt antall besøk. 

– Sensorteknologi gjør at vi kan jobbe smartere, og frigjør tid til andre oppgaver. Systemet var i tillegg enkelt å få på plass, sier Semb. 

Hun trekker frem at bistanden fra Datec har vært avgjørende for å komme i mål med nye beredskapsplaner. 

– Teknologien er absolutt noe vi vil vurdere fremover, men 2020 ble ikke året vi innførte det som en fast rutine. Året handlet i stor grad om å sørge for å ha nok renholdsressurser på jobb, og i en travel hverdag ble det vanskelig å følge prosjektet tett nok opp i alle ledd. 

Likevel er renholdsavdelingen glad for erfaringen de fikk, og 2020 viste at omstillingsevnen til renholderne og virksomhetene og de ansatte i Eidsvoll kommune er stor. 

– Renholderne har strukket seg langt i en hverdag preget av nye arbeidstider og endring i oppgaver. Og er det én ting vi har sett i år, er det at renholderen er en viktig nøkkelperson, sier hun.

Spiller hverandre gode 

I tillegg har renholdsavdelingen vært i hyppig dialog med andre ansatte, bransjekolleger og virksomheter i Eidsvoll kommune for å dele erfaringer og råd. 

– I en vanskelig tid er det fint å se at man på tvers av avdelinger, virksomheter og roller hjelper hverandre. Uten dette samarbeidet, hadde ikke renholdsavdelingen fungert så godt som den gjør i dag. Vi spiller hverandre gode i Eidsvoll kommune, og det er jeg stolt av. 

Hun opplever at det å kombinere flinke mennesker med digitale planleggingsverktøy fører til gode resultater, og ønsker på sikt å utnytte CleanPilot-systemet mer enn de allerede gjør i dag. 

– Vi gleder oss til å være med på den digitale utviklingen i bransjen, avslutter Semb. 

Vil du vite mer om erfaringene renholdsavdelingen i Eidsvoll kommune har med CleanPilot Connect? Ta gjerne kontakt med Vibeke Semb, avdelingsleder for renhold, for å høre mer. Vil du snakke om mulighetene med sensorintegrasjon i renholdsplanen med oss i Datec? Vi tar gjerne en uforpliktende prat! Kontakt oss ved å sende en mail til Gisle Kristiansen.