Rana kommune lykkes med å redusere sykefraværet fra 18 til 5,8% blant annet med bruk av CleanPilot.

En av våre viktigste målsettinger er at CleanPilot skal bidra til begeistring og dyktiggjøring gjennom anvendelse. Kundenes verdihistorier er vår beste dokumentasjon på at bruk av CleanPilot skaper verdi.

Her kommer en vellykket historie om hvordan vår kunde, Rana kommune, har jobbet målrettet for å redusere sykefraværet.Cathrin Jakobsen, Avdelingsleder Renhold i Rana kommune forteller prosessen:

Vi kan si at innføring av «gamle» Jonathan Clean og CleanPilot absolutt har bidratt til å øke stoltheten til renholderne.

Grunnen er ganske enkelt at vi har et system som sikrer oss riktig grunnlag for å planlegge og kalkulere renhold, men ikke minst at renholderen har et verktøy for å registrere avvik, ha oversikt og kunne loggføre sitt arbeid. Vi satser på å være med på utviklingen framover, og håper å ta i bruk sensorer (CleanPilot Connect) på noen av våre bygg i løpet av 2020.

En annen viktig grunn til å lykkes med nærværsarbeid – som vi velger å kalle det – er riktig organisering.

For å sikre at vi kan følge opp og se de ansatte må det legges til rette for å være gjennomførbart i hverdagen. Vi organiserte avdelingen i fem soner med soneleder i hver sone som har personalansvar.

For å øke deres kompetanse har vi hatt en samlingsbasert lederopplæring over ca et år (i 2017/2018), og opplæring i de viktigste områdene med HR- i lov og avtaleverk. På den måten blir de tryggere til å utøve sin rolle som tydelige ledere. For enda sterkere forankring i å bli en helsefremmende arbeidsplass har vi etablert et verneombud i hver sone. Med de avstandene vi har i RK var det et viktig grep. (Rana kommune er 4 400 km2).

Verneombud, soneledere og tillitsvalgte danner ei vernegruppe som jobber med arbeidsmiljøspørsmål og utarbeider HMS-planer . På den måten kan vi jobbe systematisk og med god forankring.

Godt samarbeid med stab/støttefunksjon, Hr-avdelingen og NAV arbeidslivssenter er også en viktig bit.

Det er vedtatt at vi skal levere renhold etter INSTA 800. For å ivareta denne oppgaven, har vi utdannet to sertifiserte INSTA-renholdere på nivå 3 og 4 – som kan instruere de andre renholderne. CleanPilot med modulen for INSTA-kontroller er svært viktig for at vi får til denne biten på en god måte.

Med disse grepene dreier vi fokus på forbedring av renholdsfaget og arbeidsmiljø på en konstruktiv og god måte.

Det er gjort mange grep som i sum forhåpentlig gir et mer varig resultat i form av høyere og mer stabilt nærvær, og økt yrkesstolthet og trivsel blant renholderne.

Rana kommune fanget oppmerksomheten til pressen og har blitt omtalt i Ranano.no. Les gjerne hele artikkelen her (dette er kun for abonnementer).

Vi Datec gratulerer Cathrin og resten av renholdsavdelingen med det flotte resultatet, og ser fram mot et fortsatt godt samarbeid i 2020.